MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia Wspomagania

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem sal na spotkania indywidualne, wynajem sal szkoleniowych na spotkania grupowe oraz usługi cateringowe dla Uczestników/Uczestniczek doradztwa realizowanego w ramach projektu

4 lipca 2019 W związku z realizacją projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal na spotkania indywidualne, wynajem sal szkoleniowych na spotkania grupowe oraz usługi cateringowe dla Uczestników/Uczestniczek doradztwa realizowanego […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu

4 lipca 2019 W związku z realizacją projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu mającego na celu wsparcie Uczestników/Uczestniczki w prowadzeniu wspomagania w szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych. Szczegóły w […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi e-learningu

13 listopad 2018 W związku z realizacją projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie do udostępnienia na platformie internetowej 16 szkoleń e-learningowych oraz ich udostępnienie, utrzymanie i administrowanie (wdrożenie, hosting, administrację systemową, wsparcie dla użytkowników) na platformie internetowej […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

9 listopad 2018 W związku z realizacją projektu „Szkoła trenerów procesu wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 1. opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń1 (zajęć stacjonarnych i e-learningowych) dotyczących wspomagania przedszkoli/szkół/placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy […]

CZYTAJ WIECEJ