MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia Wspomagania > Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu

4 lipca 2019

W związku z realizacją projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu mającego na celu wsparcie Uczestników/Uczestniczki w prowadzeniu wspomagania w szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych.
Szczegóły w poniższych plikach.

Szacowanie wartości zamówienia »

Załącznik nr 1 Ramowe programy szkoleń »

Załącznik nr 2 Formularz oferty »

 

.