MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Akademia Wspomagania > Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

9 listopad 2018

W związku z realizacją projektu „Szkoła trenerów procesu wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń1 (zajęć stacjonarnych i e-learningowych) dotyczących wspomagania przedszkoli/szkół/placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej)
i/lub
2. przeprowadzenie, w formie szkolenia blended learning, szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Szczegóły w poniższych plikach.

Szacowanie wartości zamówienia »

załącznik nr 1 Ramowe programy szkoleń »

załącznik nr 2 Formularz na opracowanie scenariuszy »

załącznik nr 3 Formularz na przeprowadzenie szkoleń »

.