Zakończenie projektu

Z dniem 29.10.2020 roku zakończyła się realizacja projektu: „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”. Realizacja zadania 1- szkolenia- została zakończona w planowanym terminie do 31.10.2019 roku. Wsparciem w ramach tego zadania zostało objętych 302 (267 K, 35 M) Uczestników/Uczestniczek. Po zakończeniu szkoleń każdy/a Uczestnik/Uczestniczka zorganizował/a proces wspomagania w placówce, którą wskazał/a w dokumentacji szkoleniowej. Proces wspomagania trwał zgodnie z wymogami projektu co najmniej 7 miesięcy. W planowanym okresie od 08.2019 do 10.2020 roku trwał proces doradczy, do którego przystąpiło 301 (266 K, 35 M) Uczestników/Uczestniczek projektu. W ramach realizacji zadania 2-doradztwo – ostatecznie wzięło udział i zakończyło zgodnie z ścieżką proces doradczy 282 Uczestników/czek. Po zakończeniu realizacji projektu wytworzone materiały merytoryczne zostały przesłane na stronę ORE na platformę: https://doskonaleniewsieci.pl/Artykul.aspx?id=761

.